Zarządzenie Nr 53/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 04 grudnia 2019r., w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania.

Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 18 czerwca
2019 roku - Regulamin  urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141). zarządza się co następuje:

§ 1

Dzień 24 grudnia 2019 roku ustalam dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 14 grudnia 2019 roku

w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

A-000-65-19 Zarzadzenie_w_sprawie_dnia_wolnego_od_pracy_24_12_2019

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 53/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 04 grudnia 2019r., w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania.