Statystyka działalności sądu

Statystyka sądowa udostępniona została na podstawie §11 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316)

ROK 2019

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych /PDF/
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych /PDF/
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej /PDF/
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia /PDF/
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej /PDF/
 • MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW Szamotuły /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - VI ZWKW Międzychód /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - zbiorówka /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IIZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - zbiorówka /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Lech Siuda /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Łukasz Izydor /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Szulc /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Witold Stachura /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Marek Tomaszewski /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - zbiorówka /PDF/
 • A-0121-8-19 Wyciąg z prot. z pos. Kolegium SO w Poznaniu /PDF/

I półrocze 2019

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych /PDF/
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych /PDF/
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej /PDF/
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia /PDF/
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej /PDF/
 • MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW Szamotuły /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - VI ZWKW Międzychód /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - zbiorówka /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IIZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - zbiorówka /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Lech Siuda /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Łukasz Izydor /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Szulc /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Witold Stachura /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Marek Tomaszewski /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - zbiorówka /PDF/

ROK 2018

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych /PDF/
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych /PDF/
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej /PDF/
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia /PDF/
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej /PDF/
 • MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW Szamotuły /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - VI ZWKW Międzychód /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - zbiorówka /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IIZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - zbiorówka /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Lech Siuda /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Nowak /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Szulc /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Witold Stachura /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Marek Tomaszewski /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - zbiorówka /PDF/

I półrocze 2018

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych /PDF/
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych /PDF/
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej /PDF/
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia /PDF/
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej /PDF/
 • MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW Szamotuły /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - VI ZWKW Międzychód /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - zbiorówka /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IIZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - zbiorówka /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Lech Siuda /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Nowak /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Szulc /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Witold Stachura /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - zbiorówka /PDF/

 

Rok 2017

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych /PDF/
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych /PDF/
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej /PDF/
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia /PDF/
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej /PDF/
 • MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW Szamotuły /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - VI ZWKW Międzychód /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - zbiorówka /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IIZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - zbiorówka /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Lech Siuda /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Nowak /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Szulc /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Witold Stachura /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - zbiorówka /PDF/

I półrocze 2017

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych /PDF/
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych /PDF/
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej /PDF/
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia /PDF/
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej /PDF/
 • MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW Szamotuły /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - VI ZWKW Międzychód /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - zbiorówka /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IIZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - zbiorówka /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Lech Siuda /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Nowak /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Szulc /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Witold Stachura /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - zbiorówka /PDF/

Rok 2016

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych /PDF/
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych /PDF/
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej /PDF/
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia /PDF/
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej /PDF/
 • MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW Szamotuły /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - VI ZWKW Międzychód /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - zbiorówka /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IIZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - zbiorówka /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Lech Siuda /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Nowak /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Szulc /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Witold Stachura /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - zbiorówka /PDF/

I półrocze 2016

 • MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych /PDF/
 • MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych /PDF/
 • MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej /PDF/
 • MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia /PDF/
 • MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości miejscowej /PDF/
 • MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nietetnich /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - V WKW Szamotuły /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - VI ZWKW Międzychód /PDF/
 • MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - zbiorówka /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - IIZKSS /PDF/
 • MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej - zbiorówka /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Lech Siuda /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Nowak /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Rafał Szulc /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - Witold Stachura /PDF/
 • MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika - zbiorówka /PDF/