Plan postępowań na rok 2017

Sąd rejonowy w Szamotułach zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok /PDF/