Okręgowa Rada Adwokacka

Okręgowa Rada Adwokacka

ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań
telefon 61 864 69 00, 61 864 69 01 
faks 61 864 69 02