Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego - Beata Jackowska

Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły

III Piętro, pokój nr 411

61 667 47 06


61 667 47 09

 

Sekretariat Prezesa Sądu

61 667 47 02

61 667 47 09

 

Sekretariat Dyrektora Sądu

61 667 47-03

61 667 47 09

 

Do zakresu działalności Oddziału Administracyjnego należy w szczególności prowadzenie:

 • sekretariatu Prezesa Sądu,
 • sekretariatu Dyrektora Sądu,
 • spraw kadrowych wszystkich grup pracowniczych,
 • spraw organizacyjno- gospodarczych, - zamówień publicznych,
 • spraw dot. BHP i P.poż,
 • Oddziału Kancelarii Tajnej,
 • spraw obronnych,
 • depozytów sądowych,

a także:

 • sporządzenie zbiorczych sprawozdań statystycznych,
 • nadzorowanie pracy Biura Podawczego,
 • nadzorowani pracy Punktu Obsługi Interesantów,
 • nadzorowanie pracy Archiwum Zakładowego.

Oddział Administracyjny podlega Prezesowi Sądu w zakresie spraw będących w kompetencji Prezesa Sądu, Dyrektorowi Sądu w zakresie spraw będących w kompetencji Dyrektora Sądu

 

W ramach struktury Oddziału Administracyjnego funkcjonuje stanowisko Administratora Systemu Informatycznego

Administrator Systemu Informatycznego - Mirosław Renn

Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły

Parter, pokój nr 142

61 667 47 99


61 667 47 09

 

Do zakresu działań należy kompleksowa obsługa informatyczna Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Zmiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny