Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych

/wpisy, opłaty, koszty, grzywna/

NBP O/O Poznań 59 1010 1469 0015 0222 3100 0000

W tytule wpłaty koniecznie należy podać sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata, nazwę wnioskodawcy lub powoda.

Konto sum na zlecenie

/zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy, świadków, opłaty w kwocie 5zł za wpisy dokonane w rejestrze spadkowym należne Krajowej Radzie Notarialnej/

NBP O/O Poznań 96 1010 1469 0015 0213 9800 0000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

19 1130 1088 0001 3117 5820 0001

 

Od 1 stycznia 2015r., nie ma możliwości realizowania wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie sądu. W związku z powyższym należy realizować wyłącznie na niżej podane rachunki bankowe przydzielone przez bank BGK

Wpłaty gotówkowe na konto sum depozytowych (PLN), wolne od opłat bankowych, należy dokonać w placówkach pośrednika kasowego - Banku Pocztowym na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5
61-888 Poznań

18 1320 0022 0336 0000 0000 0945

 

Wpłaty gotówkowe na konto sum depozytowych (PLN, EUR, CHF, GBP), wolne od opłat bankowych, należy dokonać w placówkach Banku Pekao S.A. na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5
61-888 Poznań

40 1240 6957 0111 0000 0000 1762 PLN

05 1240 6957 0789 0000 0000 0308 GBP

21 1240 6957 0797 0000 0000 0299 CHF

17 1240 6957 0978 0000 0000 0439 EUR

 

UWAGA:

W tytule wpłaty proszę podać: Sąd Rejonowy w Szamotułach – do sprawy ... tu wymienić ..., za co ... tu wymienić ... .

Konto sum depozytowych

/poręczenia, wadia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe/

BGK Oddział w Poznaniu

77 1130 1017 0021 1000 1790 0004 PLN
50 1130 1017 0021 1000 1790 0005 USD
34 1130 1017 0021 1000 1790 0002 EUR
61 1130 1017 0021 1000 1790 0001 CHF
07 1130 1017 0021 1000 1790 0003 GBP

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d