Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych

/wpisy, opłaty, koszty, grzywna/

NBP O/O Poznań 59 1010 1469 0015 0222 3100 0000

W tytule wpłaty koniecznie należy podać sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata, nazwę wnioskodawcy lub powoda.

Konto sum na zlecenie

/zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy, świadków, opłaty w kwocie 5zł za wpisy dokonane w rejestrze spadkowym należne Krajowej Radzie Notarialnej/

NBP O/O Poznań 96 1010 1469 0015 0213 9800 0000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

19 1130 1088 0001 3117 5820 0001

 

Od 1 stycznia 2015r., nie ma możliwości realizowania wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie sądu. W związku z powyższym należy realizować wyłącznie na niżej podane rachunki bankowe przydzielone przez bank BGK

Wpłaty gotówkowe na konto sum depozytowych (PLN), wolne od opłat bankowych, należy dokonać w placówkach pośrednika kasowego - Banku Pocztowym na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5
61-888 Poznań

18 1320 0022 0336 0000 0000 0945

 

Wpłaty gotówkowe na konto sum depozytowych (PLN, EUR, CHF, GBP), wolne od opłat bankowych, należy dokonać w placówkach Banku Pekao S.A. na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5
61-888 Poznań

40 1240 6957 0111 0000 0000 1762 PLN

05 1240 6957 0789 0000 0000 0308 GBP

21 1240 6957 0797 0000 0000 0299 CHF

17 1240 6957 0978 0000 0000 0439 EUR

 

UWAGA:

W tytule wpłaty proszę podać: Sąd Rejonowy w Szamotułach – do sprawy ... tu wymienić ..., za co ... tu wymienić ... .

Konto sum depozytowych

/poręczenia, wadia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe/

BGK Oddział w Poznaniu

77 1130 1017 0021 1000 1790 0004 PLN
50 1130 1017 0021 1000 1790 0005 USD
34 1130 1017 0021 1000 1790 0002 EUR
61 1130 1017 0021 1000 1790 0001 CHF
07 1130 1017 0021 1000 1790 0003 GBP

WPŁATOMAT

W holu głównym (na parterze) budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach  przy ul. Aleja 1 Maja 5a  zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat.

Terminal wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty).
Urządzenie umożliwia uiszczenie opłat sądowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szamotułach w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych Visa, MasterCard, Maestro.

Powyższych wpłat można dokonywać bezprowizyjnie na rachunki dochodów budżetowych,  sum na zlecenie oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Sądu Rejonowego
w Szamotułach m.in. z tytułu:

- opłaty od pozwu,

- opłaty od wniosku,

- opłaty od zażalenia, skargi,

- grzywien i kosztów sądowych,

- zaliczki do sprawy (np. na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy), wpis do Rejestru Spadkowego,

- zasądzonych świadczeń i nawiązek pieniężnych.

 

Jak korzystać z wpłatomatu ?  (instrukcja - kliknij) otwiera się w nowym oknie.

 

E-znaki

W budynku Sądu można dokonać wniesienia opłaty sądowej w formie zakupu e-znaku tylko przy użyciu karty płatniczej poprzez samoobsługowy terminal płatniczy. Nie można uiścić opłaty w formie gotówkowej.

UWAGA

 

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych
e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 

 

E-znaki są możliwe do nabycia również na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d