KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Sąd przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu w celach związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa państwa członkowskiego, tj. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Rejonowego w Szamotułach na podstawie Art.9 ust.2 lit.g) RODO w zw. z art.54 §1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.).

Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie przedmiotowego monitoringu mogą̨ być́ odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż̇ przez 30 dni.

Dane gromadzone w ramach monitoringu mogą̨ być́ przekazywane innym podmiotom świadczącym na rzecz Sądu usługi oraz organom ścigania i innym uprawnionym organom.

Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą̨ przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Sąd nie stosuje profilowania.

Posiadają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, prawo do wnoszenia sprzeciwu, prawa do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz skargi do organu nadzorczego.

Rejestr zmian dla: KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d