Pomoc pokrzywdzonym oraz przeciwdziałanie przemocy

Najistniniejsze zagadnienia dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajdują się na stronach tematycznych oraz stronach poszczególnych właściwych urzędów i organizacji.

www.pokrzywdzeni.gov.pl

www.niebieskalinia.info

Ministerstwo Sprawiedliwości - pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wielkopolski urząd wojewódzki - pomoc społeczna (pomoc instytucjonalna, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie