III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Prezes Sądu i Przewodniczący Wydziału - SSR Marek Szatkowski

Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły

godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 10.00 - 12.00 III piętro, pokój 406

Kierownik Sekretariatu - Mariola Skowron

Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły

II Piętro, pokój nr 316

61  667 47 30

61 667 47  33

61 667 47 34

Właściwość rzeczowa:
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • sprawy alimentacyjne w szczególności o zasądzenie alimentów, o podwyższenie i obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej w szczególności o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, powierzanie wykonywania władzy rodzicielskiej, o wydanie dziecka, ustalenie miejsca pobytu dziecka, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka w szczególności o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka;
 • sprawy o przysposobienie;
 • sprawy dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi w szczególności o zezwolenia na dokonanie czynności w imieniu  małoletniego dziecka,  ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi,  o zakaz styczności z dzieckiem, rozstrzyganie sporów między rodzicami co do istotnych spraw dziecka;
 • sprawy dotyczące stosunków małżeńskich w szczególności o ustanawianie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, zaspokajanie potrzeb rodziny, zezwalanie kobietom na zawarcie związku małżeńskiego w przypadku nieosiągnięcia przepisanego prawem wieku, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika, rozstrzyganie  o istotnych sprawach dla rodziny w przypadku braku porozumienia między małżonkami;
 • sprawy dotyczące opieki prawnej;

 

Sprawy z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 • sprawy dotyczące przymusowego leczenia od uzależnienia od narkotyków osób małoletnich;
Sprawy z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Sprawy dotyczące przymusowego leczenia odwykowego.
Postępowanie  w sprawach nieletnich.
 • Sprawy nieletnich (o czyny karalne lub demoralizację);
Sprawy z zakresu  ochrony zdrowia psychicznego.
 • Sprawy dotyczące przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczania w Domach Pomocy Społecznej;
Właściwość miejscowa:

dla miast i gmin: Chrzypsko, Duszniki, Kaźmierz, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Rokietnica, Sieraków, Szamotuły, Wronki

wykaz ulic gminy Rokietnica oraz miasta Kiekrz podlegających miejscowo Sądowi Rejonowemu w Szamotułach:

Akacjowa, Altanowa (numery nieparzyste), Bluszczowa, Błękitna, Boczna, Brzask, Brzozowa, Cicha, Czysta, Czereśniowa, Górska, Grecka, Holenderska, Jodłowa, Jutrzenka, Kasztanowa, Kierska (wg. numeru działek), Kolejowa, Kręta, Krótka, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Mokra, Muzealna, Ogrodowa, Okrężna, Ostra, Parkowa, Podjazdowa (numery parzyste od nr 20), Polna, Poranek, Portugalska, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Prosta, Ptasia, Radosna, Różana, Sadowa, Sarnia, Siostry Faustyny Kowalskiej, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Starzyńska, Strumykowa, Strusia, Szkutnicza (wg. numeru działek), Świerkowa, Świt, Tęczowa, Topolowa, Torfowa, Wakacyjna, Wczasowa, Wesoła, Wiatraczna, Wierzbowa, Willowa (numery parzyste), Władysława Raginisa, Włoska, Zaciszna, Zaułek, Zielona, Żeglarska

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich