Biuro Podawcze

Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły

Parter, pokój 111

(61) 667-47-00

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Szamotułach :

- w poniedziałki od godziny 7.30 do godziny 18.00

 - od wtorku do piątku  od  godziny 7.30 do  godziny 15.30

 

Godziny przyjęć interesantów  w Sądzie Rejonowym w Szamotułach :

- w poniedziałki od godziny 8.00 do godziny 18.00

- od wtorku do piątku od godziny 7.45  do godziny 14.45

Biuro Podawcze, do którego zadań należy w szczególności:

  • przyjmowanie wpływającej korespondencji,
  • rozdział korespondencji do komórek organizacyjnych Sądu,
  • przyjmowanie przesyłek do wysłania i ich ekspedycja,
  • odbiór przesyłek pocztowych adresowanych do Sądu,
  • ewidencja przesyłek za zwrotnym poświadczeniem odbioru w pocztowej książce nadawczej,
  • uzgodnienia z Urzędem Pocztowym w zakresie ekspedycji przesyłek sądowych.