Aktualności

Artykuły

 • Komunikat z dnia 17 marca 2020 r.

  W związku  z zagrożeniem wirusem  SARS-CoV-2 (koronawirus)  
  oraz w celu  zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu,
  Zarządzeniami Prezesa Sądu oraz Dyrektora Sądu 
  zostały wprowadzone następujące zmiany 
  w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Szamotułach:

  - wprowadzenie pomiarów temperatury ciała w celu ochrony zdrowia i życia pracowników Sądu oraz interesantów,   (skan zarządzenia)

  - godziny urzędowania Sądu od poniedziałku do piątku - od 7.30 do 15.30, (skan zarządzenia)

  - znosi się dyżury poniedziałkowe świadczone przez pracowników Sądu w godzinach 15.30-18.00,

  - Biuro Obsługi Interesantów udzielać będzie  informacji  interesantom za pomocą  środków elektronicznych  bądź  telefonicznie,

  - Biuro Podawcze przyjmować będzie korespondencję tylko od operatora pocztowego,

  - Czytelnia akt zostaje zamknięta,

  - ograniczenie obecności w Sądzie, jedynie do osób wezwanych,

  Prezes Sądu oraz Przewodniczący Wydziałów będą pełnić dyżury telefoniczne. Rozmowy łączone będą za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów,

  -Sekretariaty Wydziałów, Sekretariat Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Oddziały Sądu będą załatwiać sprawy drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

  Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i korzystania z e-usług, które pozwolą załatwić większość spraw urzędowych.

  Informacje możliwe są do uzyskania pod numerem telefonu BOI (https://www.szamotuly.sr.gov.pl/biuro-obslugi-interesantow,new,mg,1.html,324),

  Wydziałów (https://www.szamotuly.sr.gov.pl/wydzialy,m,m1,2,19,214))  oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjnego (https://portal.poznan.sa.gov.pl/#/login)

  Powyższe zalecenia obowiązują do odwołania.

 • Komunikat

  KOMUNIKAT 

  W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje, że wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, zlokalizowane przy ulicy Czerniakowskiej 100 w Warszawie od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.

              Obywatele, chcąc uzyskać informację z Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych mogą korzystać z następujących sposobów ich uzyskania:

  • Dokumenty z elektronicznego rejestru Ksiąg Wieczystych można uzyskać za pośrednictwem strony https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do bądź drogą pocztową,
  • Aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html bądź drogą pocztową; szczegółowe informacje znajdują się także na stronie ems.ms.gov.pl,
  • Wnioski o wydanie dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Rejestru Zastawów można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://pdi.ms.gov.pl bądź drogą pocztową.

Rejestr zmian dla: Aktualności