Punkt Obsługi Interesantów

Punkt Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Szamotułach podlega Kierownikowi Oddziału Administracyjnego.

Zarządzenie nr 20/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Szamotułach /PDF/

Punkt usytuowany jest na parterze  budynku głównego Sądu w pokoju nr 111

Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek 8:00 - 13.00 i 14.00 - 18.00 Wtorek - Piątek 7.45 - 14.45

61 29 21 913 wew. 111

61 29 21 981 wew. 111

61 29 21 002

Punkt Obsługi Interesantów jest połączony z Biurem podawczym Sądu, co umożliwia dokonanie wstępnej kontroli składanej korespondencji i eliminowanie niekompletnych oraz źle skierowanych pism procesowych

 Pracownik Punktu Obsługi Interesantów udziela informacji w zakresie:

  • udzielania osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych  z sądowych systemów informacyjnych,
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w Punkcie Obsługi Interesantów nie będzie możliwe,
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • udostepnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka,
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism,
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych, oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw,
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

W celu sprawnej i profesjonalnej obsługi naszych interesantów oraz w celu starannego wykonywania zadań publicznych przez Sąd Rejonowy w Szamotułach i tworzenia warunków stałego rozwoju, zachęcamy do wypełnienia niniejszej ankiety.

Ankieta oceny satysfakcji interesanta

 

Wprowadzenie ankiety oceny satysfakcji interesanta z poziomu obsługi w Punkcie Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Szamotułach reguluję Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego /PDF/

 

Wyrażone w ankiecie opinie i uwagi posłużą do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów w naszej jednostce.