Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 370/17

  • Treść Ogłoszenia:

   O G Ł O SZ E N IE
   „Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 370/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 526,91 zł należnej
   wierzycielowi Mirosławowi Danielskiemu tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją,
   którą to kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd wzywa
   wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie  /PDF - 322kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 369/17

  • Treść Ogłoszenia:

   O G Ł O S Z E N IE
   „Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 369/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 460,80 zł należnej
   wierzycielowi Wandzie Dominiak tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją, którą to
   kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd wzywa
   wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie  /PDF - 335kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 368/17

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE
   „Sąd R ejo n o w y w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 368/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 528,89 zł należnej
   wierzycielowi Janinie Wojciechowskiej tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją, którą to
   kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd wzywa wszystkich
   uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie  /PDF - 329kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 366/17

  • Treść Ogłoszenia:

   O G Ł O S Z E N IE
   „Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 366/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 188,78 zł należnej
   wierzycielowi Dariuszowi Wachońskiemu tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją,
   którą to kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd
   wzywa wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie  /PDF - 324kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 365/17

  • Treść Ogłoszenia:

   O głoszenie
   „Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 365/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 382,83 zł należnej
   wierzycielowi Elżbiecie Tom czak tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją, którą to
   kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd wzywa wszystkich
   uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie  /PDF - 317kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 364/17

  • Treść Ogłoszenia:

   O G Ł O S Z E N IE
   „Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 364/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 100,05 zł należnej
   wierzycielowi Mariuszowi Szoferowi tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją, którą
   to kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd wzywa
   wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie  /PDF - 326kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 363/17

  • Treść Ogłoszenia:

   O G Ł O S Z E N IE
   „Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 363/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 317,01 zł należnej
   wierzycielowi Janinie Siminiak tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją, którą to
   kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd wzywa
   wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie  /PDF - 326kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 362/17

  • Treść Ogłoszenia:

   O G Ł O SZ E N IE
   „Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 362/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 105,46 zł należnej
   wierzycielowi Marcie Rogalskiej tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją, którą to
   kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd wzywa
   wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie  /PDF - 333kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 361/17

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE
   „Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r.
   wydanym w sprawie I N s 361/17 zezwolił Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Pniewach w
   likwidacji na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 310,76 zł należnej
   wierzycielowi Franciszce Kałudze tytułem niepodjętego udziału wraz z waloryzacją, którą to
   kwotę nakazał wypłacić wierzycielowi lub następcy prawnemu wierzyciela. Sąd wzywa
   wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.02.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie /PDF - 333KB/

 • Postanowienie w sprawie III RC 187/17

  • Treść Ogłoszenia:

    

   Sygnatura akt III RC 187/17

   POSTANOWIENIE

   Dnia 08 lutego 2018r

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

   w składzie:

   Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Szamotułach Jolanta Biniak

   po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu  08 lutego 2018r

   sprawy z powództwa małoletniego Nikolasa Cieślak zastępowanego przez matkę Nadię Potaśnik

   przeciwko Marcinowi Cieślak

   O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

   postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Damiana Cieślak ur. 23.02.1978r w Szamotułach syna Zygmunta i Stefanii ostatnio zamieszkałego ul.

   Dąbrowskiego 114/9 60-576 Poznań w osobie Karoliny Grzegorczyk zam. ul. Sukiennicza 5.

   64-500 Szamotuły celem reprezentowania pozwanego w postępowaniu o podwyższenie

   alimentów.

   2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez okres jednego miesiąca na stronie internetowej Sądu

   Rejonowego w Szamotułach, w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz na tablicy

   ogłoszeń Urzędu Miasta w Poznaniu.

   3. Skuteczność doręczenia wniosku do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca.

   Jolanta Biniak

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   16.02.2018
  • Dokumentacja:

   Postanowienie  /PDF - 132KB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych