Informacja o zniesieniu w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Punktu Obsługi Interesantów

Zarządzenie Nr 37/2017Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 20.12.2017 r.
Na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316) zarządzam, co
następuje:
I. Znosi się w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Punkt Obsługi Interesantów;
II. Zadanie informowania zainteresowanych o stanie spraw zawisłych przed Sądem obciąża
urzędników zatrudnionych w poszczególnych wydziałach Sądu;
III. Traci moc zarządzenie Prezesa Sadu Rejonowego w Szamotułach nr 3/10 z dnia 09
grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Punktu
Obsługi Interesantów
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 37/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 20.12.2017 r. /PDF - 32kB/

Rejestr zmian dla: Informacja o zniesieniu w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Punktu Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2017-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2017-12-29
Opis zmiany:
b/d